Werkwijze
Iedere opdracht is weer anders. Maar in de praktijk is de werkwijze meestal als volgt:
  • Kennismaking: in een eerste gesprek inventariseert Tekst & Speech wat u als opdrachtgever verwacht.
  • Offerte: in een heldere offerte zet Tekst & Speech de gemaakte afspraken over inhoud en planning van de opdracht op een rij, vergezeld van een opzet en een overzicht van de kosten die daarmee zijn gemoeid.
  • Uitvoering: na akkoord op de offerte voert Tekst & Speech de opdracht uit, waarbij er – zeker als het om een omvangrijke opdracht gaat – tussentijds regelmatig contact is met de opdrachtgever.
  • Afronding: als de opdracht is afgerond, informeert Tekst & Speech altijd of de opdrachtgever tevreden is met het geleverde werk en de werkwijze.