Opdrachtgevers
Tekst & Speech werkt onder andere voor:
 • Agentschap Telecom, Groningen
 • Connekt, Delft
 • EBN, Utrecht
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK), Zoetermeer
 • N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
 • TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), Groningen